Rankheid getal

Gewicht in tonnen / (0,1 x Lw)3 in meters

Rankheid getal hoger dan 9 is niet geschikt voor snelheden boven de rompsnelheid

Rompsnelheid

V = 4,5 x wortel uit vLw

Voor mijlen wordt het 2,73 inplaats van 4,5

vLw = varende of golf trekkende lengte waterlijn.
Een verdringende romp vraagt ongeveer 5 - 7 pk/ton om deze romp snelheid te bereiken.

Stuwdruk (Vuistregel)

6 (60) x PK = Stuwdruk in kgm (Nm) De benodigde stuwkracht loopt op met de derde macht van de snelheid (verhouding). Een voorbeeld: om van 5 km/h naar 10 km/h vaarsnelheid te gaan, is de benodigde stuwkracht 8x zo groot.

(10/5 x 10/5 x 10/5 = 8x zo veel)

Het benodigde motorvermogen loopt sneller op omdat het rendement van de schroef vaak afneemt bij grote vermogens.

De snelheidsgraad

De snelheidsgraad (R) = Snelheid / Waterlijn lengte.
R=4,5 komt overeen met de maximum rompsnelheid.
Tot R=4,5 is er weinig invloed op de weerstand (F) door het water.
Boven de R=4,5 speelt de slankheidsgraad een maatgevende rol.
Tot R=4,5 is F 300 tot 350 newton per ton.
Vmax=4,5 x Waterlijnlengte, V is de snelheid in kilometer/uur,
dus gedeeld door 3,6 wordt dit meters per seconde
Het benodigde vermogen (P) Nm/s wordt nu P = F x V
delen we dit door 1000 dan hebben we het vermogen in kilowatt
Let wel P is een theoretisch netto vermogen.
Zoals ik al aangaf is er bij het omzetten van motorvermogen naar
stuwdruk een aanzienlijk verlies. Ook zijn er nog zaken zoals aangroei
die het nodige vermogen opnemen, en dit alles bij elkaar komt tot de al
eerder genoemde vuistregel

Print..

Print Page